ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 03 มีนาคม 2565  21  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

02 มีนาคม 2565  20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะ

03 มีนาคม 2565  18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง