ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 20 kVa ของเครื่องก๊าซโครมาโตรกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ที่มีความละเอียดสูง (GC/HRMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2565  13  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

03 มีนาคม 2565  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ ๓๐๒๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2565  20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะ