ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ ๓๐๒๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม

03 มีนาคม 2565  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว ๓๑๔๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2565  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 20 kVa ของเครื่องก๊าซโครมาโตรกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ที่มีความละเอียดสูง (GC/HRMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง