ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มในการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนของหน่วยงานบูรณาการและกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลโครงการ โดยวิธีคัดเลือก 03 มีนาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม

02 มีนาคม 2565  11

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.18/2565) จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2565  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว ๓๑๔๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง