ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มีนาคม 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม

28 กุมภาพันธ์ 2565  7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.16/2565) จ้างจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น (บริษัท ออล ปริ้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2565  7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)