ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.16/2565) จ้างจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น (บริษัท ออล ปริ้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม

25 กุมภาพันธ์ 2565  10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.6/2565) จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานฯ (บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มีนาคม 2565  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง