ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานความร่วมมือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2565  15  สำนักงานเลขานุการกรม

18 กุมภาพันธ์ 2565  19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคัดเลือกพื้นที่นำร่อง พัฒนาแบบสำรวจ แบบประเมิน แนวทาง/กลไกการดำเนินการ การสื่อสาร การทดลองใช้งาน และประเมินความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพอาการร้อนจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2565  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง