ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2565  27  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

17 กุมภาพันธ์ 2565  17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 กุมภาพันธ์ 2565  43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รอบนอกในพื้นที่นำร่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง