ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ไอออนโครมาโตรกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2565  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

17 กุมภาพันธ์ 2565  14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพัฒนาชุดตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สำหรับขยายผลในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2565  15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง