ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพัฒนาชุดตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สำหรับขยายผลในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2565  13  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

17 กุมภาพันธ์ 2565  19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2565  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ไอออนโครมาโตรกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง