ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ไอออนโครมาโตรกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2565  14  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

17 กุมภาพันธ์ 2565  13

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่างสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กุมภาพันธ์ 2565  20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโครงการด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง