ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.6/2565) จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือฯ (บริษัท พิจิกา ริช จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2565  16  สำนักงานเลขานุการกรม

09 กุมภาพันธ์ 2565  17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กุมภาพันธ์ 2565  10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)