ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2565  25  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

08 กุมภาพันธ์ 2565  24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 89 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 กุมภาพันธ์ 2565  18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง