ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก 03 กุมภาพันธ์ 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม

05 ตุลาคม 2564  7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนกันยายน 2564)

03 กุมภาพันธ์ 2565  36

ประกาศเลขที่ 26/2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding