ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 02 กุมภาพันธ์ 2565  19  สำนักงานเลขานุการกรม

01 กุมภาพันธ์ 2565  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘กน ๑๗๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 กุมภาพันธ์ 2565  10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.16/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง 8 กน 1705 กทม. (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด)