ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฌอ ๔๐๙๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม

31 มกราคม 2565  10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มกราคม 2565  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)