ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 26 มกราคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม

26 มกราคม 2565  18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มกราคม 2565  7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.5/2565) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เ อ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง