ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.11/2565) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม

26 มกราคม 2565  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2565  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)