ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2565  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่

11 มกราคม 2565  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง