ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำระบบโครงการมหิงสาสายสืบและมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2565  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่

11 มกราคม 2565  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะที่ต้นทางและการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2565  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง