ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มกราคม 2565  6  กองส่งเสริมและเผยแพร่

24 ธันวาคม 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง