ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก 21 มกราคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม

21 มกราคม 2565  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 มกราคม 2565  16

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24-27 มกราคม 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1555 1557 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th