ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม

20 มกราคม 2565  11

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่การดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มกราคม 2565  18

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก