ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.14/2565) จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย (บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม

11 มกราคม 2565  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2565  18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)