ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม

11 มกราคม 2565  7

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑

12 มกราคม 2565  13

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.14/2565) จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย (บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง