ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง สำหรับภาคสนาม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2565  10  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

11 มกราคม 2565  20

ประกาศเลขที่ 23/2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ยอดนิยมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

11 มกราคม 2565  10

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑