ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มกราคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม

06 มกราคม 2565  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กพร.1/2565) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มกราคม 2565  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานแห่งชาติด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง