ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2564  11  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

30 ธันวาคม 2564  16

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กยผ.1/2565) ซื้อวัสดุสำนกงาน จำนวน 12 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ธันวาคม 2564  18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง