ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก 29 ธันวาคม 2564  9  สำนักงานเลขานุการกรม

29 ธันวาคม 2564  9

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ธันวาคม 2564  18

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กยผ.1/2565) ซื้อวัสดุสำนกงาน จำนวน 12 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง