ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2564  15  สำนักงานเลขานุการกรม

28 ธันวาคม 2564  14

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.8/2565) ซื้อชุดตรวจแอนติเจน (Covid-19) แบบตรวจน้ำลาย (บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

28 ธันวาคม 2564  15

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองอน่าอยู่คู่อตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding