ตารางราคากลาง จ้างขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ 24 ธันวาคม 2564  9  สำนักงานเลขานุการกรม

24 ธันวาคม 2564  16

ตารางราคากลาง จ้างพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะ new normal ชิวิตวิถีใหม่ไร้ขยะ

27 ธันวาคม 2564  23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง