ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2564  7  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

24 ธันวาคม 2564  21

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ Net Zero

24 ธันวาคม 2564  32

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะ new normal ชิวิตวิถีใหม่ไร้ขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 24-29 ธันวาคม 2564 โทร 02-2788400 ต่อ 1293 deqpcenter@deqp.mail.go.th