ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธันวาคม 2564  26  สำนักงานเลขานุการกรม

24 ธันวาคม 2564  24

ประกาศเลขที่ 15/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ธันวาคม 2564  26

ประกาศเลขที่ 16/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding