ประกาศเลขที่ 15/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธันวาคม 2564  22  สำนักงานเลขานุการกรม

24 ธันวาคม 2564  8

ข้อสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.13/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮฉ 885 (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด)

24 ธันวาคม 2564  25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)