ข้อสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.13/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮฉ 885 (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) 24 ธันวาคม 2564  7  สำนักงานเลขานุการกรม

23 ธันวาคม 2564  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ ๘๘๕ กรุงเทพมหานคร

24 ธันวาคม 2564  22

ประกาศเลขที่ 15/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)