ประกาศเลขที่ 14/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธันวาคม 2564  17  สำนักงานเลขานุการกรม

22 ธันวาคม 2564  12

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.12/2565) จ้างผลิตสื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการเฝ้าระวังไฟป่าฯ (บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ธันวาคม 2564  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ ๘๘๕ กรุงเทพมหานคร