ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ที่ชำรุด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2564  9  กองส่งเสริมและเผยแพร่

16 ธันวาคม 2564  10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์บันทึกสิ่งแวดล้อมศึกษาและบันทึกเด็กตามธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2564  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประกอบการพัฒนาโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง