ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์บันทึกสิ่งแวดล้อมศึกษาและบันทึกเด็กตามธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2564  8  กองส่งเสริมและเผยแพร่

16 ธันวาคม 2564  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ธันวาคม 2564  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ที่ชำรุด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง