ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2564  11  กองส่งเสริมและเผยแพร่

16 ธันวาคม 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2564  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์บันทึกสิ่งแวดล้อมศึกษาและบันทึกเด็กตามธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง