ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2564  10  กองส่งเสริมและเผยแพร่

14 ธันวาคม 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง