ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2564  8  กองส่งเสริมและเผยแพร่

14 ธันวาคม 2564  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง