ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือการจัดการขยะที่ต้านทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2564  14  กองส่งเสริมและเผยแพร่

14 ธันวาคม 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ art work เกียรติบัตรและจัดพิมพ์โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธันวาคม 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง