ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลและจัดทำแนวทางส่งเสริมการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2564  16  สำนักงานเลขานุการกรม

07 ธันวาคม 2564  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการฝึกอบรมทางไกล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธันวาคม 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ art work เกียรติบัตรและจัดพิมพ์โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง