ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาสู่รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2564  12  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

20 ธันวาคม 2564  17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 ธันวาคม 2564  10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการฝึกอบรมทางไกล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง