ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2564  15  สำนักงานเลขานุการกรม

17 ธันวาคม 2564  30

ประกาศเลขที่ 13/2565 ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

20 ธันวาคม 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาสู่รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง