ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.1/2565) ซื้อวัสดุสำนนักงาน จำนวน 34 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2564  9  สำนักงานเลขานุการกรม

15 ธันวาคม 2564  32

ประกาศเลขที่ 10/2565 จ้างขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธันวาคม 2564  21

ประกาศเลขที่ 11/2565 จ้างเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)