ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2564  14  สำนักงานเลขานุการกรม

15 ธันวาคม 2564  15

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 15-20 ธันวาคม 2564 โทร 02-2788400 ต่อ 1293 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

15 ธันวาคม 2564  6

ราคากลาง จ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน