ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.12/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฒท 4317 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2564  7  สำนักงานเลขานุการกรม

14 ธันวาคม 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฒท 4317 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2564  12

ราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 152 ราย (12 กลุ่ม)