ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 15 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2564  18  สำนักงานเลขานุการกรม

26 พฤศจิกายน 2564  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.9/2565) จ้างทำสื่อประกอบการประชุม เครือข่าย ทสม. (บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤศจิกายน 2564  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 7 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง