ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.9/2565) จ้างทำสื่อประกอบการประชุม เครือข่าย ทสม. (บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม

26 พฤศจิกายน 2564  32

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โทร 02-2788400 ต่อ 1661 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

29 พฤศจิกายน 2564  19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 15 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง